• 05.12.2021
    3.1210
    3.5302


სამეთვალყურეო საბჭო
ნონა თორდია – თავმჯდომარე
პანტიკო თორდია
შალვა ამირეჯიბი

ვახტანგ მაღრაძე – დირექტორი
ციური თურმანიძე – მთავარი ბუღალტერი