• 12.05.2021
    3.4271
    4.1656


სამეთვალყურეო საბჭო
ნონა თორდია – თავმჯდომარე
პანტიკო თორდია
შალვა ამირეჯიბი

ვახტანგ მაღრაძე – დირექტორი
ციური თურმანიძე – მთავარი ბუღალტერი