• 27.09.2021
    3.1181
    3.6582


სამეთვალყურეო საბჭო
ნონა თორდია – თავმჯდომარე
პანტიკო თორდია
შალვა ამირეჯიბი

ვახტანგ მაღრაძე – დირექტორი
ციური თურმანიძე – მთავარი ბუღალტერი