• 04.08.2021
    3.1048
    3.6919


სამეთვალყურეო საბჭო
ნონა თორდია – თავმჯდომარე
პანტიკო თორდია
შალვა ამირეჯიბი

ვახტანგ მაღრაძე – დირექტორი
ციური თურმანიძე – მთავარი ბუღალტერი